Wednesday, March 9, 2011

Kerja Kursus [folio] P. Moral-Pentaksiran Elemen Iltizam I225/2

http://apps2.moe.gov.my/lpm/files/spua/1225_2PC.pdf
Pentaksiran elemen iltizam dinilai berdasarkan dua  Aktiviti
Pentaksiran elemen iltizam dalam bentuk aktiviti bertujuan untuk mentaksir pengalaman, penghayatan dan keterlibatan yang bersungguh-sungguh calon dalam aktiviti yang dipertanggungjawab.

 Aktiviti 1– Tugasan Harian
(a)    Calon dikehandaki membuat tugasan seperti menulis karangan, menulis laporan hasil kerja amal, mendapatkan maklumat dari pusat sumber, membuat rencana tentang kegiatan sosial masyarakat dan lain-lain berhubung dengan pembelajaran Pendidikan Moral.
(b)   Tugasan yang diberikan hendaklah berasaskan nilai yang hendak dikesan dan dikaitkan dengan isu-isu semasa. (Mestilah masukkan sekurang-kurangnya 2 nilai moral dan digariskan).
(c)    Tugasan hendaklah mengutamakan penghayatan, kesedaran dan kefahaman tentang nilai, pemikiran yang rasional dan pertimbangan moral.
(d)   Penulisan untuk tugasan harian ini boleh dijalankan pada bila-bila masa.
(e)    Setiap tugasan mestilah dibuat pada kertas A4 dan ditulis lebih kurang 250 patah perkataan.
(f)    Calon hendaklah mendokumentasikan sekurang-kurangnya 8 hasil tugasan harian yang terbaik dan dijadikan folio.
Contoh Isu
-          isu pencemaran alam
-          isu penderaan
-          pembuangan bayi
-          masalah keruntuhan akhlak
-          masalah disiplin pelajar

Aktiviti 2 – Kerja Amal
Calon dikehandaki melibatkan diri dalam empat aktiviti Kerja Amal yang berkaitan dengan tiga bidang pembelajaran Pendidikan Moral iaitu:

BIDANG
BILANGAN AKTIVITI
Perkembangan Diri
1 aktiviti
Kekeluargaan
1 aktiviti
Alam Sekitar
2 aktiviti


Calon dikehendaki melampirkan satu sijil penghargaan /surat perakuan yang sah dan  satu gambar setiap aktiviti atau apa-apa bahan yang boleh dijadikan bukti penglibatan Kerja Amal yang telah dilakukan. Tulis laporan sahaja tidak diakui membuat kerja amal.

Contoh kerja amal:-

perkembangan diri

-aktiviti kokurikulum (sukan / persatuan)
-Pembimbing Rakan Sebaya ( mengajar kawan )
-ceriakan papan kenyataan sekolah
-membaikpulih perabot sekolah
-mengumpul bahan bacaan untuk perpustakaan
-perkhemahan
-membuat kerja bakti di rumah kebajikan
-keceriaan kelas

Bidang Kekeluargaan
-          Sambutan hari jadi – sediakan, bersihkan tempat.
-          Melancong bersama keluarga – bawa beg, sediakan makanan, aktiviti menyediakan  tapak berkelah
-          Sambutan hari ibu bapa – sediakan kek, tempat dll
-          Majlis perkahwinan
-          Membantu anggota keluarga membuat kerja rumah
Contoh: bersihkan rumah, bersihkan pinggan mangkuk

Alam Sekitar
-          Gotong Royong
-          Kitar semula
-          Menceriakan / mengindahkan / mencantikkan kawasan kediaman .
-          Memelihakan & memulihkan taman mini sekolah
-          Membersihkan taman rekreasi

Kerja-kerja amal lain yang memberi kebaikan untuk kepentingan keluarga dan masyarakat.

Cara Menyediakan  Penilaian Folio
(a) Pendokumentasian folio mesti mengikut cara berikut:
 (i) Kulit folio
    Kerja kursus Pendidikan Moral SPM (1225/2) Tahun _
    Nama:
    Nombor Kad Pengenalan:
    Angka Giliran:
(ii)Isi kandungan  [ muka surat 1]
           -Tajuk Tugasan [8]
           -Tajuk Aktiviti [4]


No comments:

Post a Comment